Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

HoaLong Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
27369
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Nov 16:22
MP
55654
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
510 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!