Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

duykhang001 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
83993
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Phiêu Bạt Giang Hồ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Nov 20:51
MP
35765
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
661 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!