Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

CK_Love Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
88364
Level
120 0.00%
JOB
Thief __Cuop_No1__
Title
Đạo Tặc Thân Vương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
03-Dec 15:43
MP
46838
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
686 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
__Cuop_No1__ đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 21:02:46.887.
__Cuop_No1__ đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 20:58:00.680.
__Cuop_No1__ đã giết __Buon_No1__ trong trang thái JOB lúc 2017-11-17 04:42:16.363.
__Cuop_No1__ đã giết __Buon_No1__ trong trang thái JOB lúc 2017-11-17 04:34:01.453.