Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

OngVuaToLua Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
85344
Level
120 0.00%
JOB
Hunter DaiKaRM
Title
Vang Danh Thiên Hạ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
16-Nov 17:20
MP
43818
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
713 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!