Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

PowSCroe Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
32770
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
16-Nov 22:09
MP
49196
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
469 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!