Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

@Shank Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
22590
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thiên Hạ Đệ Nhất
PVP
0 Điểm
Last LogOut
16-Nov 23:13
MP
22326
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
713 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!