Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Song_ML Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
90695
Level
120 0.00%
JOB
Thief SONG_ML_
Title
Phụ Quốc Tướng Quân
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Nov 16:34
MP
35765
Race
China
Guild
WWWWWWWWWWWW Lvl 5
Sox
12 Item
Item
701 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!