Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Huu_Hoa Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
89579
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thiên Thần Sa Ngã
PVP
0 Điểm
Last LogOut
19-Nov 11:38
MP
41216
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
713 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Huu_Hoa đã giết [ MOB_FW_KYKLOPES_030 ] lúc Nov 18 2017 7:18PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_FW_KYKLOPES_030 ] lúc Nov 18 2017 7:18PM.
Huu_Hoa đã giết [ Hổ Tinh Nữ Chúa ] lúc Nov 18 2017 7:11PM.
Huu_Hoa đã giết [ Hổ Tinh Nữ Chúa ] lúc Nov 18 2017 7:11PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] lúc Nov 17 2017 8:38PM.
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!