Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

VuongTheDuy Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
85074
Level
120 0.00%
JOB
Thief One_Luffyy
Title
Phiêu Bạt Giang Hồ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 14:15
MP
43548
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
713 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
One_Luffyy đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:26.877.
One_Luffyy đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:00:46.633.
One_Luffyy đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 11:50:03.460.
One_Luffyy đã giết _2_2_2_1 trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 11:45:45.513.
FC_DL đã giết One_Luffyy trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 11:43:41.740.
One_Luffyy đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 11:40:54.293.