Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

ThoSan__SRO Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
23341
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thiên Hạ Đệ Nhất
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 09:19
MP
23341
Race
China
Guild
Forever Lvl 5
Sox
9 Item
Item
419 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!