Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Ny Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
42617
Level
120 0.00%
JOB
Hunter KimMy
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 20:05
MP
83993
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
611 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!