Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

GaTapChoi Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
84136
Level
120 0.00%
JOB
Thief 1ChutDamMe
Title
Kiếm Sĩ Vô Danh
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 22:05
MP
41800
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
704 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
1ChutDamMe đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 21:03:52.483.
1ChutDamMe đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 21:01:10.793.
1ChutDamMe đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 21:00:19.170.
1ChutDamMe đã giết Hihi trong trang thái JOB lúc 2017-11-20 20:41:18.410.