Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

DinhHung Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
85224
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Tập Sống Khác
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Nov 16:24
MP
43548
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
703 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
DinhHung đã giết [ Hình Thiên Tướng Quân ] lúc Nov 21 2017 1:33PM.
DinhHung đã giết [ Hình Thiên Tướng Quân ] lúc Nov 21 2017 1:33PM.
DinhHung đã giết [ Hình Thiên Tướng Quân ] lúc Nov 21 2017 1:33PM.
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!