Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

HQT_bintatto Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
90695
Level
120 0.00%
JOB
Trader 32131231
Title
Hồng Nhan Họa Thủy
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Nov 03:44
MP
39196
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
646 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!