Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Lady_Styles Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
42467
Level
120 0.00%
JOB
Hunter Lady_shmily
Title
Độc Cô Cầu Bại
PVP
0 Điểm
Last LogOut
28-Nov 08:10
MP
83993
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
665 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!